Miksi Imagokoulu?

Imagokoulun tavoitteena on löytää ihmisen aito imago jotta hän osaisi ilmaista itseään oikealla tavalla.

Imagokoulussa on hyvät työkalut ja ohjeet sekä ulkoisen että sisäisen minän tasapainon löytämiseen, mikä auttaa kehittämään itsetuntoa myös kehonkielen ja kommunikoinnin avulla.

Imagokoulu auttaa rakentamaan hyvää elämää, joka perustuu voimavarojen keräämiseen arjesta, tulevaisuuden rakentamiseen ja unelmoimiseen.

Imagokoulu ohjaa sinua terveellisiä elämänvalintoja kohti, edistäen henkistä ja fyysistä hyvinvointia, joita ovat muun muassa kehosi tarpeiden huomioiminen, terveet ihmissuhteet ja sosiaaliset kontaktit sekä tehokas stressinhallinta.5 kukka_logo_new

Selvitetään yhdessä mitkä asiat huolestuttavat tai mietityttävät,

mitä olet vältellyt ja mistä unelmoit.

Tärkeintä on, että löydämme sinulle vastaukset näihin kysymyksiin:

Imagokoulussa kehität itsellesi hyvän itsetunnon, minä-pystyvyyden ja
tehokkaat ongelmanratkaisutaidot, joihin kuuluu kyky hakea apua tarvittaessa.

Imagokoulun avulla katsot omaa toimintaasi ja sen kautta näkisit,
mistä ja minkälaisin tavoin etsit onnea ja uskallat luottaa itseesi. Osaisit
suunnitella koulutuksen ja työnuran sekä myös olla onnellinen jonkun toisen kanssa.