Yritys

Imagokoulu on perustettu 2004 sivistämään ja opastamaan erilaisia kohderyhmiä, sekä yrittäjiä että yksityishenkilöitä sisäisen ja ulkoisen minän tasapainottamisessa sekä itsetunnon ja hyvinvoinnin kehittämisessä.

Yritys kouluttaa myös uusia imagovalmentajia sekä Suomessa että ulkomailla.

Imagokoulussa opetus tapahtuu sekä kasvotusten että verkossa Skypen ja e-kirjojen kautta.

Luennot, pienryhmä-, henkilökohtaiset kurssit ja master-classit pidetään asiakkaan tiloissa tai ravintoloiden konferenssisaleissa.

IMAGOKOULU

Milla Rynty
Kansainvälinen imagovalmentaja
Väri-, tyyli- ja imagokonsultti

Lifecoach
puh.+358440 871808
info @ imagokoulu.fi
SKYPE: imagokoulumillarynty
Finland

Y-tunnus: 1932349-1