Yritys

Imagokoulu on perustettu 2004 sivistämään ja opastamaan erilaisia kohderyhmiä, sekä yrittäjiä että yksityishenkilöitä sisäisen ja ulkoisen minän tasapainottamisessa sekä itsetunnon ja hyvinvoinnin kehittämisessä.

Yrityksen pääpalvelut ovat Aitoimagoanalyysi, meikkauspalvelut, tyyli- ja värianalyysit, shoppailupalvelut sekä vaatekaapin inventaariopalvelu.
Palveluita järjestetään yksityisille asiakkaille, järjestöille, ja tarjotaan yrityksille virkistys- ja työhyvinvointipäivillä.

Kohderyhmänä on myös poliitikot, esiintyjät, asiakaspalvelutyöntekijät, nuoret ja sinkut.
Yritys kouluttaa uusia imagovalmentajia sekä Suomessa että ulkomailla.
Imagokoulussa opetus tapahtuu sekä kasvotusten että verkossa Skypen ja e-kirjojen kautta.

Mahdollisuudet liittyvät kansainvälistymiseen ja digitalisointusointumiseen webinaareilla.
Webinaarilla tarkoitetaan verkossa pidettävää seminaaria.
Webinaareilla Milla Rynty tarjoaa luentojaan digitaalisesti asiakkaille.

Luennot, pienryhmä-, henkilökohtaiset kurssit ja master-classit pidetään asiakkaan tiloissa tai ravintoloiden konferenssisaleissa.

Rynnyn ydinosaaminen on ihmisläheisyys ja asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen.
Lisäksi hän tarjoaa palveluitaan neljällä eri kielellä.
Hän osaa ukrainan-, englannin-, venäjän- ja suomen kieltä.
Tämä on vahvuus, jonka avulla hän pystyy toimimaan myös globaalisti.

Yrityksen vahvuudet ovat yrittäjän oma osaaminen sekä intohimo työtänsä kohtaan.
Imagokouluttajana Milla Rynty pystyy näkemään asiakkaansa ulkoiset ja sisäiset tarpeet, myös sellaiset, joita asiakas ei välttämättä itse ole huomannut.
Milla Rynty on opiskellut imagopsykologiaa, jonka avulla hän on oppinut ihmisten psykologisista ominaisuuksista.

Monet asiakkaat ovat todenneet, että olisivat tarvinneet jo aikaisemmin tällaista palvelua ja olivat kiitollisia Imagokoulun  palvelutarjonnastaan.
Nuorten vanhemmat ovat kiitelleet Millaa asiantuntevista kursseista, joista heidän nuorensa ovat saaneet tarvittavaa tietoa esimerkiksi pukeutumisesta.
Julkisten palveluiden puolelta Rynty on saanut kiitosta nuorille järjestetyistä elämänvalmennuskursseista.
Näissä nuoret ovat saaneet tietoa terveiden ihmissuhteiden luomisesta.
Palautteen ansiosta Milla Rynty sanoi saaneensa lisää motivaatiota työntekoon.