Aitoimagoanalyysi

AITOIMAGOANALYYSI-PALVELUN MERKITYS

Aitoimagoanalyysi on uusi keino saada elämäntavat kuntoon, oppia toimimaan interaktiivisesti sekä parantaa omaa ulkonäköä, tapoja ja taitoja.

Tavoitteena on auttaa sinua lyhyellä aikavälillä pääsemään eroon sekä ennakkoluuloista
että vanhoista tavaroista ja vaatteista. Muutosprosessi onnistuu myös muuttamalla ihmisen elämäntapoja ja ympäristöä.
Aito imago esiin_lehti_artikkeli

Parasta on se, että asiakas tulee paljon onnellisemmaksi ja tyytyväisemmäksi muutamassa kuukaudessa, jopa muutamassa viikossa.

Vielä mukavampaa on tehdä muutosprosessi yhdessä imagovalmentajan kanssa, joka antaa tukea ja motivaatiota kunnioittaen sinun arvojasi ja tavoitteitasi.

Yhdessä löydämme resursseja ja sisäisiä voimia, jotka tuovat intoa ja halua tulla onnelliseksi.
Tämä onnistuu silloin, kun analysoimme, miltä elämä tuntuu nyt ja mistä ihminen haaveilee.

Imagovalmentaja ammattilaisen tavoitteena on asettaa kysymyksiä, jotka auttavat kehittämään sekä ajatusmaailmaa että ulkokuorta.Sen jälkeen annetaan tehtäviä, jotka auttavat ihmistä muotoutumaan itse sellaiseksi ihmiseksi, josta unelmoi.

Yhdessä imagovalmentajan kanssa suunnitellaan sekä elämäntapoja, harrastuksia, että ruokailutottumuksia ja ihmissuhteiden analysointia. Ympäristön optimoinnilla parannetaan myös menestysmahdollisuuksiasi.

Ulkoinen imago on myös tärkeä:
Stailaamme ulkoisen imagosi uudelleen ja kehitämme sitä niin, että oma personallisuutesi näkyy ja säilyy ja parhaat puolesi korostuvat.

Analyysissä käydään läpi koko sisäinen olemus ja annetaan vinkkejä Aitoimagosi parhaiden puolten vahvistamiseen:
•Minäkuva-analyysi
•Enneagrammi-testi ja tulkinta
•Stressinhallintatesti ja -ohjeet
•Ajan hallinta
•Elämän tavoitteet ja suunnittelu
•Sosiaaliset kommunikointisäännöt
•Itsetunnon kehitysstrategia
•Oikeat askelet onnistumiseen

Aitoimagoanalyysi on yrityksen itse räätälöimä palvelu, joka tarjoaa asiakkaalle työkaluja omien parhaiden ominaisuuksien vahvistamiseen. Analyysiin sisältyy monta eri vaihetta, jotka kokonaisuutena muodostavat Aitoimagoanalyysin. Minäkuva-analyysillä kartoitetaan asiakkaan alkutilanne, jonka jälkeen tehdään persoonallisuutta mittaava enneagrammi-testi ja sen tulosten tulkinta.
Aitoimagoanalyysin tarkoituksena on olla kokonaisvaltainen muutosprosessi.
Muutosprosessin aikana tarkoituksena on parantaa elämäntapoja muuttamalla vanhoja kaavoja.
Sen tarkoituksena on myös konkreettisesti päästä eroon vanhoista tavaroista ja vaatteista, joille ei ole enää käyttöä.
Perusperiaatteena on tukea aitoimagon muodostumista omien vahvuuksien kautta.

Viisaat valinnat elämässä tuovat onnellisuutta joka päivään.